งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รายงานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนจัดเก็บเอง ปีงบ 2561
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประจำเดือน มกราคม 2561

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

Facebook Comments

comments